Výsledky řešení projektu za rok 2023

Janík, T. (2023): Recreation in Czech large protected areas: counted and sorted. In: Conference proceedings – Public recreation and landscape protection with sense hand in hand? Brno: Mendel University, 224–227. ISBN 978-80-7509-905-1.

Janík, T., Zýka, V., Borovec, R., Demková, K., Havlíček, M., Houška, J., Lichová, A., Mrkvová, B., Simerská, D., Skokanová, H., Stehno, J. & Romportl, D. (2023): Atlas změn krajiny ve velkoplošných zvláště chráněných územích 1950−2020. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice. 132 s. ISBN 978-80-87674-51-2.  

Výsledky řešení projektu za rok 2022

Janík, T., Zýka, V., Lachová, B. (2022): Změny krajiny Českého lesa od 50. let 20. století. Český les, 21, 37–41.  

Výsledky řešení projektu za rok 2021

Janík, T. (2021): Jak se změnila krajina Slavkovského lesa od 50. let 20. století? Arnika 2/2021: 47-51.  

Janík, T., Skokanová, H., Borovec, R., Romportl, D. (2021): Landscape changes of rural protected landscape areas in Czechia: from arable land to permanent grassland – from old to new unification? Journal of Landscape Ecology 14(3), 88–109.  

Demková, K., Janík, T. (2021): Jak se změnila naše krajina. Bílé – Biele Karpaty 1/2021: 12-13.  

Janík, T., Zýka, V., Lachová, B., Demková, K., Borovec, R., Romportl, D. (2021): Anthropogenic pressure: Quantifying and clustering human structures in “sandstone” protected areas. In: Conference proceedings – Public recreation and landscape protection with sense hand in hand? Brno: Mendel University, pp. 52-57. ISBN 978-80-7509-780-4.

Výsledky řešení projektu za rok 2020

Zýka, V., Janík, T., Skokanová, H., Demková, K., Borovec, R., Romportl, D., Houška, J. (2020): Monitoring krajiny: Detailní pohled na vývoj krajiny chráněné krajinné oblasti Český kras. Český kras 46: 53–60.

Janík, T., Zýka, V., Skokanová, H., Borovec, R., Demková, K., Havlíček, M., Chumanová, E., Houška, J., Romportl, D. (2020): Vývoj krkonošské krajiny – od založení Krkonošského národního parku po současnost. Opera Corcontica 57: 65-76. 

Janík, T., Zýka, V., Demková, K., Borovec, R., Romportl, D. (2020): Landscape monitoring: Urbanization and recreation in protected areas. Where to draw the line? In: Conference proceedings – Public recreation and landscape protection with sense hand in hand? Brno: Mendel University, pp. 267-272. ISBN 978-80-7509-715-6. 

Janík, T., Zýka, V., Borovec, R., Demková, K., Romportl, D. (2020): Změny krajinného pokryvu ve vybraných chráněných územích Ústeckého kraje: trendy a typologie. Studia Oecologica, 14, 1, 3–11.

Výsledky řešení projektu za rok 2019

Janík, T., Zýka, V., Skokanová, H., Borovec, R., Demková, K., Havlíček, M., Chumanová, E., Houška, J., Romportl, D. (2019): Vývoj krajiny na území NP a CHKO Šumava
od 50. let do současnosti. Silva Gabreta, 25, 1-14.